Trwa ładowanie danych
Wyszukiwanie kodu pocztowego

  • * pola wymagane

Informujemy, że Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189), przy ul. Inflanckiej 4b jest administratorem wyżej wskazanych danych osobowych. Dane te są przetwarzane w celu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz jej wykonywania w sposób opisany w polityce prywatności na stronie www.aviva.pl. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne i osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści przekazywanych danych oraz ich poprawiania, usuwania i przenoszenia, prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Prosimy o uważne sprawdzenie podanych danych. Jeżeli są one nieprawidłowe i wymagają zmian lub korekty zakresu ochrony ubezpieczeniowej, prosimy o kontakt z Przedstawicielem Avivy lub Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 557 44 44 albo e-mailem pod adresem bok@aviva.pl.
polityka prywatności